จะดีกว่ามั้ยถ้าคุณติดต่อวิทยุสื่อสารกับคนในทีมพร้อมกันตลอดเวลาได้

 

"ไม่จำกัดระยะทาง"

 

ความเป็นส่วนตัวในการพูดคุยในกลุ่มเป็นสิ่งสำคัญ คุณคงไม่ต้องการให้คนนอกได้ยิน

 

"ข้อความที่คุยกันในกลุ่ม"

หากการใช้งานของคุณต้องการแชร์ตำแหน่ง เพื่อวางแผนการทำงานด้วย

 

Google Map

Spender Network

ระบบวิทยุสื่อสารแบบใส่ซิมช่วยคุณได้ 

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

เรายินดีที่จะให้ข้อมูลและแนะนำวิทยุสื่อสารที่ 

เหมาะกับองค์กรของท่าน